dại quá con 5s cập nhập lên 11.2 giờ face k load được
ae có bản cũ cho e xin link với ạ
e cảm ơn