ai có game và themes black cho v3 thì up cho mình và cho mình hỏi cách cài themes và game cho v3 thank nhìu.