mong anh em giúp...mình down tren máy thì cú báo lỗi ko sao cài được