anh em có cái main nào của s2 hàn đo hộ em cái con trong hình là con gì mà nó bị chập mass.không có sơ đồ nên không biết.mong anh em giúp đỡ