e vừa nhận khách tình trạng mất đèn e k có sơ đồ pro nào giúp e với