Giang hồ đồn dễ ăn nguyên mâm, làm chuột bạch vậy ai ngờ hên vãi