Anh em ai dùng vygis trên windows 7 rồi xin chỉ với,cài box ra nó đồi driver smartcard mà tìm hoài ko được,đã thử rất nhiều driver của box,đang có máy làm mà ko cài được box rất mong anh em nào đã dùng quá chỉ giáo với.thanks all