máy của khách phá tài khoản mi accout, em chạy bằng file trên mạng về chắc bị nhầm file bị brick rồi, mong anh em giúp đỡ đang cần gấp ạ khách đang bắt đền, chạy mấy file Redmi note 3g trên mạng load về đều chạy xong vẫn vậy ạ