em dùng z3 ss nhưngi khi red file là rất khó đã thử nhiều máy . và red nhiều lần ở nhiều tốc độ khác nhau nhưng vẩn chỉ đén nữa đừong là đứt gánh. các bác đi truớc xi chia sr gúp một it kiến thức khi dùng z3 . chân thành cảm ơn các bác