có ai có video chạy usb bằng cái BEST này kô cho em xin nhé