LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE


Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE


Heicard nanosim unlock for Iphone RSim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
SLIM SIM LITE VER 5.0 - Tự động có sóng như máy quốc tế Dịch vụ Unlock Online

Download iDevices Firmware
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

+ Trả lời bài viết
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 17
 1. #1
  V.I.P HoangThong_hotrokythuat5's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  284
  Cám ơn !!!
  1
  Thanked 188 Times in 78 Posts

  Mặc định Flash nokia thành công bằng BB5 Easy Service Tool (BEST) Nokia Dongle anh em post tại đây nhé

  Mở hàng nè flash tiếng việt n95 8g  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 60 Device detected!
  read info... - Ok

  Read and Check phone data...
  ----------------------
  RAP_BOOT: 0B01010202010000
  RAP_PUB: 14C0000759860058C7D7C936DEAA734EAC62F55B
  CMT_ROOT: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  RAP_PAPUB: 9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4
  APE_ROOT: BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24
  ----------------------
  Live Test Ok!
  ----------------------
  CMT Flash ID: 327E0001 < SPANSION => 71NS128P
  APE Flash ID: 004000EC < SAMSUNG [SEC] => KAT00F00RA [NAND]
  ------------------------
  SDD Key status : SD Data is Ok
  SimLock status : SimLock is Ok
  Security status : Security is Ok
  Done!

  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia N95 8GB
  Software ver : V 06wk41v64.20 01-10-09 RM-320 (c) Nokia
  IMEI : 352946020082366
  Ape Ver : 35.0.001
  APE Var : 35.0.00118.01
  APE ADSP: 256
  DSP Ver : aino.ICPR62_08w28p2
  APE Test: rm421_eno_2008wk02v0.030
  PPM :
  CNT : RM320_31.0.002_U01 r RM421_002_000_M040
  Product SN : MTG113819
  Product code : 0561948
  Base Prd.code: 0558708
  Module code :
  Long Prod.SN : 0
  Hardware info=======
  HWID : 3000
  Retu : 15
  Tahvo : 22
  Batery: 3843 mV
  Camera:
  CMT BT:
  APE BT: HCI Version 8 (rev. 0). LMP Version 32 (rev. 4127). Manufacturer 13064.
  APE HW: 1
  LCDVer:
  RF ic :
  Lock info ===========
  IMEI : 352946020082366
  IMEI spNet : 3A 25 49 06 02 80 32 06
  IMEI svNet : 33 25 49 06 02 80 32 16 F4

  Conf key : 0000000000000000
  Provider key : 2440700000000000
  Provider : AT&T;U.S.A. (3650)
  Counters : Key 0 [3] , Fbus 0 [10]
  Blocks : 7

  LOCK STATUS :
  =============================
  BLK : 1
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 2
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 3
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 4
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 5
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 6
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 7
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  =============================
  LOCKS : All Open
  =============================
  CRT308 Backup Created...

  User Code : 12345
  UserDataExLevel : Full [PhoneBook, Calendar, PWD, SMS, Gallery]

  Done!

  Check FlashFiles, Please, wait...

  Files Set for Flashing :
  MCU : RM-320_35.0.001_PR.C0R
  PPM : RM-320_35.0.001_PR.v18
  CNT : RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx
  Flashing phone now...
  Check files done...
  -> SWversion check skipped : Manual mode selected
  Backup CRT308 data...
  CRT308 Backup Created...
  Check communication with phone....
  ADL Boot req
  Communication verify done... Preparing...
  Gathering phone info...
  RAP_BOOT: 0B01010202010000
  RAP_PUBLIC: 14C0000759860058C7D7C936DEAA734EAC62F55B
  CMT_ROOTKEY: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  RAP_PAPUBKEY: 9C5EA53A1F6DBD7DF955715E780159991B4B6EA4
  APE_ROOTKEY: BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24
  Check communication with phone...
  CMT Loader len: 214912, CHK: 6F71
  Sending CMT boot....
  APE Loader len: 1573888, CHK: 2831
  Sending APE boot....
  Boot done
  TIME : Boot time : 00:00:13
  Reboot....
  Reopening the connection...
  Waiting for response: 30
  Waiting for response: 29
  Waiting for response: 28
  Waiting for response: 27
  Waiting for response: 26
  Waiting for response: 25
  Waiting for response: 24
  Waiting for response: 23
  Waiting for response: 22
  Waiting for response: 21
  Waiting for response: 20
  Waiting for response: 19
  Waiting for response: 18
  Waiting for response: 17
  Waiting for response: 16
  Waiting for response: 15
  ADL Server confirm flashmode!
  ADL : Auth Ok
  ADL : ASIC CMT select Ok
  ADL : ASIC APE select Ok
  ===Flashing [MCU]===
  Erase : Processing RM-320_35.0.001_PR.C0R
  Found 3 areas to erase
  Erasing area 0x00080000 - 0x007CF385, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00000000 - 0x0005FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00880000 - 0x00FDFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Found 8 areas to erase
  Erasing area 0x00000200 - 0x0000AFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Erasing area 0x0000B800 - 0x000AFFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Erasing area 0x00000000 - 0x00000FFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Erasing area 0x0000D800 - 0x0000E9FF, NAND, APE
  Result: 0000
  Erasing area 0x00080000 - 0x000BFFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Erasing area 0x000E0000 - 0x0045FFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Erasing area 0x004C0000 - 0x0073FFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Erasing area 0x00A40000 - 0x06F3FFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Partitioning : Ok [5]
  TIME : Erase time : 00:01:25
  Write : Processing RM-320_35.0.001_PR.C0R
  Total 441 [68/373/0] blocks to write, writing...
  CMT : Writing Hash CERT [NOLO]
  CMT : Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT : Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [UPDAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT : Writing Hash CERT [MCUSW]
  APE : Writing Hash CERT [X-LOADER]
  APE : Writing Hash CERT [KEYS]
  APE : Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  APE : Writing Hash CERT [X-LOADER]
  APE : Writing Hash CERT [KEYS]
  APE : Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  APE : Writing Hash CERT [SOS+XZIP]
  APE : Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  APE : Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  APE : Writing Hash CERT [SOS+UPDAPP]
  APE : Writing Hash CERT [SOS+CORE]
  APE : Writing Hash CERT [SOS+ROFS]
  TIME : Write time : 00:05:29
  MCU Write done
  ===Flashing [PPM]===
  Erase : Processing RM-320_35.0.001_PR.v18
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x05140000 - 0x06F3FFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  Partitioning : Ok [5]
  TIME : Erase time : 00:00:00
  Write : Processing RM-320_35.0.001_PR.v18
  Total 55 [0/55/0] blocks to write, writing...
  APE : Writing Hash CERT [SOS+ROFX]
  TIME : Write time : 00:00:44
  PPM Write done
  ===Flashing [CNT]===
  Erase : Processing RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x06F40000 - 0x0F87FFFF, NAND, APE
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:00:00
  Write : Processing RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx
  Total 210 [0/210/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:02:53
  CNT Write done
  =================
  ADL : End flashing
  ADL : Close CMT session Ok
  ADL : Close APE session Ok

  Flashing done!
  Total flash time : 00:10:33
  Reboot phone now...

  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia N95 8GB
  Software Info: V 06wk41v64.20 01-10-09 RM-320 (c) Nokia
  IMEI: 352946020082366
  Ape Version: 35.0.001
  Product code: 0561948
  Checking...
  SimLock status : SimLock is Ok
  Security status : Security is Ok
  Read Info Done!
  AfterFlash operations done... Reconnect, wait...
  Done!

  Elapsed: 00:12:45

  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 60 Device detected!
  read info... - Ok

  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia N95 8GB
  Software ver : V 06wk41v64.20 01-10-09 RM-320 (c) Nokia
  IMEI : 352946020082366
  Ape Ver : 35.0.001
  APE Var : 35.0.00118.01
  APE ADSP: 256
  DSP Ver : aino.ICPR62_08w28p2
  APE Test: rm421_eno_2008wk02v0.030
  PPM :
  CNT : RM320_31.0.002_U01 r RM421_002_000_M040
  Product SN : MTG113819
  Product code : 0561948
  Base Prd.code: 0558708
  Module code :
  Long Prod.SN : 0
  Hardware info=======
  HWID : 3000
  Retu : 15
  Tahvo : 22
  Batery: 3753 mV
  Camera:
  CMT BT:
  APE BT: HCI Version 3 (rev. 1740). LMP Version 3 (rev. 1740). Manufacturer 10.
  APE HW: 1
  LCDVer:
  RF ic :
  Lock info ===========
  IMEI : 352946020082366
  IMEI spNet : 3A 25 49 06 02 80 32 06
  IMEI svNet : 33 25 49 06 02 80 32 16 F4

  Conf key : 0000000000000000
  Provider key : 2440700000000000
  Provider : AT&T;U.S.A. (3650)
  Counters : Key 0 [3] , Fbus 0 [10]
  Blocks : 7

  LOCK STATUS :
  =============================
  BLK : 1
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 2
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 3
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 4
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 5
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 6
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 7
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  =============================
  LOCKS : All Open
  =============================
  CRT308 Backup Created...

  User Code : 12345
  UserDataExLevel : Full [PhoneBook, Calendar, PWD, SMS, Gallery]

  Done!

  Phone disconected!

  Connect phone on selected interface...

 2. ( HoangThong_hotrokythuat5 ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!

  GIA NGUYỄN_MOBILE (27-08-2011), MT BOX (29-06-2011)

 3. #2
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  flash full 5130c = usb ok

  card found: S/N ******
  registered to: avtarkaint

  Connect phone on selected interface...

  Check FlashFiles, Please, wait...

  Files Set for Flashing :
  MCU : rm495__07.95.mcusw
  PPM : rm495__07.95.ppm_mh
  CNT : rm495__07.95_v2.image_mh_blu
  Flashing phone now...
  Check files done...
  -> SWversion check skipped : Dead mode selected
  Getting product info...
  Dead Mode is Selected
  Waiting for USB device...
  --- Press phone's power button or insert cable & charger! ---
  Connection opened successfully
  Waiting for communication response.
  [BB5 FLASH]: Bootrom Ok!
  RAP_PUB: 230001031EA87D56F5B83690BA22FFDF586ADF35
  CMT_ROOT: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  PatchRAWLoader: Patched OK
  Processing RAWLOADER...
  Processing UPDAPP...
  Processing PASUBTOC...
  TIME : Boot time : 00:00:06
  Reopening the connection...
  Waiting for response: 30
  ADL -> [2nd] changing...
  ADL Server confirm flashmode!
  ADL : Check data
  ADL : Data accepted
  ADL : ASIC CMT select Ok
  ===Flashing [MCU]===
  Erase : Processing rm495__07.95.mcusw
  Found 6 areas to erase
  Erasing area 0x00000000 - 0x000006BF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x000006C0 - 0x0001FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00040000 - 0x000BFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x000C0000 - 0x0013FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00140000 - 0x0137FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x01380000 - 0x0151FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:02:11
  Write : Processing rm495__07.95.mcusw
  Total 1178 [1178/0/0] blocks to write, writing...
  CMT : Writing Hash CERT [NOLO]
  CMT : Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT : Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [UPDAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT : Writing Hash CERT [MCUSW]
  TIME : Write time : 00:00:56
  MCU Write done
  ===Flashing [PPM]===
  Erase : Processing rm495__07.95.ppm_mh
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x01520000 - 0x01DBFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:00:53
  Write : Processing rm495__07.95.ppm_mh
  Total 450 [450/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:22
  PPM Write done
  ===Flashing [CNT]===
  Checking content info...
  Check Image : Content size is 128k, use direct write mode
  Erase : Processing rm495__07.95_v2.image_mh_blu
  Found 2 areas to erase
  Erasing area 0x01DC0000 - 0x0215FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x02160000 - 0x03FBFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:05:04
  Write : Processing rm495__07.95_v2.image_mh_blu
  Total 528 [528/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:26
  CNT Write done
  ADL : End flashing

  Flashing done!
  Total flash time : 00:09:54
  Reboot phone now...

  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia 5130c-2
  Software Info: V 07.95 03-02-10 RM-495 (c) Nokia
  IMEI: 355232036781839
  PPM version : V 07.95 03-02-10 RM-495 (c) Nokia MH
  Product code: 0571965
  Checking...
  SimLock status : SimLock is Ok
  Security status : Security is Ok
  Read Info Done!
  Checking User Certificates...
  Total - 0 certs
  Uploading certificates...
  Writen 21 certs!
  AfterFlash operations done... Reconnect, wait...
  Done!

  Elapsed: 00:10:42

  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 40 Device detected!
  read info... - Ok

  Phone disconected!

  Connect phone on selected interface...
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 4. ( GIALAI_GSM ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!

  MT BOX (29-06-2011), trong khai (25-06-2011)

 5. #3
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  flash full 6300 ok  Connect phone on selected interface...
  Check FlashFiles, Please, wait...
  Files Set for Flashing :
  MCU : rm217__07.30.mcusw
  PPM : rm217__07.30.ppm_v
  CNT : rm217__07.30.image_v
  Flashing phone now...
  Check files done...
  -> SWversion check skipped : Dead mode selected
  Getting product info...
  Dead Mode is Selected
  Waiting for USB device...
  --- Press phone's power button or insert cable & charger! ---
  Connection opened successfully
  Waiting for communication response.
  [BB5 FLASH]: Bootrom Ok!
  RAP_PUB: 07D001199E626B56FB37F0E35885D1007F382542
  CMT_ROOT: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  PatchRAWLoader: Patched OK
  Processing RAWLOADER...
  Processing UPDAPP...
  -> Error while send data to phone!
  Check battery, connection. Try again
  Connect phone on selected interface...
  -> Error while flashing...
  Check FlashFiles, Please, wait...
  Files Set for Flashing :
  MCU : rm217__07.30.mcusw
  PPM : rm217__07.30.ppm_v
  CNT : rm217__07.30.image_v
  Flashing phone now...
  Check files done...
  -> SWversion check skipped : Dead mode selected
  Getting product info...
  Dead Mode is Selected
  Waiting for USB device...
  --- Press phone's power button or insert cable & charger! ---
  Connection opened successfully
  Waiting for communication response.
  [BB5 FLASH]: Bootrom Ok!
  RAP_PUB: 07D001199E626B56FB37F0E35885D1007F382542
  CMT_ROOT: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  PatchRAWLoader: Patched OK
  Processing RAWLOADER...
  Processing UPDAPP...
  Processing PASUBTOC...
  TIME : Boot time : 00:00:05
  Reopening the connection...
  Waiting for response: 30
  ADL -> [2nd] changing...
  ADL Server confirm flashmode!
  ADL : Check data
  ADL : Data accepted
  ADL : ASIC CMT select Ok
  ===Flashing [MCU]===
  Erase : Processing rm217__07.30.mcusw
  Found 9 areas to erase
  Erasing area 0x00000000 - 0x000006BF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x000006C0 - 0x0001FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00020000 - 0x0007FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00080000 - 0x000DFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00100000 - 0x001FFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00200000 - 0x0031FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00320000 - 0x0105FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x01060000 - 0x01067FFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x01068000 - 0x0107FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:01:48
  Write : Processing rm217__07.30.mcusw
  Total 944 [944/0/0] blocks to write, writing...
  CMT : Writing Hash CERT [NOLO]
  CMT : Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT : Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [UPDAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT : Writing Hash CERT [MCUSW]
  CMT : Writing Hash CERT [PMM_CONF]
  CMT : Writing Hash CERT [SBIF_CONF]
  TIME : Write time : 00:01:50
  MCU Write done
  ===Flashing [PPM]===
  Erase : Processing rm217__07.30.ppm_r
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x01080000 - 0x015FFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:00:34
  Write : Processing rm217__07.30.ppm_r
  Total 329 [329/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:39
  PPM Write done
  ===Flashing [CNT]===
  Checking content info...
  Resetting phone...
  MMC pwd backup saved
  Checking CNT sector PN<>FL
  PN CNT sector : 64 kb
  Loader len: 248320, CHK: 36E3
  ADL -> Sending loader...
  Reset connection...
  ADL : Check data
  ADL : Data accepted
  ADL : ASIC CMT select Ok
  Erase : Processing rm217__07.30.image_ctv_cn
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x01600000 - 0x01FDFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:01:06
  Write : Processing rm217__07.30.image_ctv_cn
  Total 292 [292/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:33
  CNT Write done
  ADL : End flashing
  Flashing done!
  Total flash time : 00:06:33
  Reboot phone now...
  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia 6300
  Software Info: V 07.30 07-05-09 RM-217 (c) Nokia.
  IMEI: 356960013897892
  PPM version : V 07.30 07-05-09 RM-217 (c) Nokia. R
  Product code: 0515596
  Checking...
  SimLock status : SimLock is Ok
  Security status : Security is Ok
  Read Info Done!
  Checking User Certificates...
  Total - 0 certs
  Uploading certificates...
  Writen 21 certs!
  AfterFlash operations done... Reconnect, wait...
  Done!
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 6. ( GIALAI_GSM ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!

  GIA NGUYỄN_MOBILE (27-08-2011), trong khai (25-06-2011)

 7. #4
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  flash full 3110c ok. nhanh gần bằng ATF
  Check FlashFiles, Please, wait...

  Files Set for Flashing :
  MCU : rm237__07.21.mcusw
  PPM : rm237__07.21.ppm_v
  CNT : rm237__07.21.image_v_128
  Flashing phone now...
  Check files done...
  -> SWversion check skipped : Dead mode selected
  Getting product info...
  Dead Mode is Selected
  Waiting for USB device...
  --- Press phone's power button or insert cable & charger! ---
  Connection opened successfully
  Waiting for communication response.
  [BB5 FLASH]: Bootrom Ok!
  RAP_PUB: 2FB0011445137F5673FE301155BA142970721AA6
  CMT_ROOT: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  PatchRAWLoader: Patched OK
  Processing RAWLOADER...
  Processing UPDAPP...
  Processing PASUBTOC...
  TIME : Boot time : 00:00:05
  Reopening the connection...
  Waiting for response: 30
  ADL -> [2nd] changing...
  ADL Server confirm flashmode!
  ADL : Check data
  ADL : Data accepted
  ADL : ASIC CMT select Ok
  ===Flashing [MCU]===
  Erase : Processing rm237__07.21.mcusw
  Found 9 areas to erase
  Erasing area 0x00000000 - 0x000006BF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x000006C0 - 0x0001FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00020000 - 0x0007FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00080000 - 0x000DFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00100000 - 0x001FFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00200000 - 0x0031FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00320000 - 0x0105FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x01060000 - 0x01067FFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x01068000 - 0x0107FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:01:46
  Write : Processing rm237__07.21.mcusw
  Total 944 [944/0/0] blocks to write, writing...
  CMT : Writing Hash CERT [NOLO]
  CMT : Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT : Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT : PAPUBKEYS skip, already sent
  CMT : Writing Hash CERT [UPDAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT : Writing Hash CERT [MCUSW]
  CMT : Writing Hash CERT [PMM_CONF]
  CMT : Writing Hash CERT [SBIF_CONF]
  TIME : Write time : 00:00:45
  MCU Write done
  ===Flashing [PPM]===
  Erase : Processing rm237__07.21.ppm_v
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x01080000 - 0x0151FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:00:30
  Write : Processing rm237__07.21.ppm_v
  Total 178 [178/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:08
  PPM Write done
  ===Flashing [CNT]===
  Checking content info...
  Check Image : Content size is 128k, use direct write mode
  Erase : Processing rm237__07.21.image_v_128
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x01520000 - 0x01FDFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:01:30
  Write : Processing rm237__07.21.image_v_128
  Total 208 [208/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:10
  CNT Write done
  ADL : End flashing

  Flashing done!
  Total flash time : 00:04:52
  Reboot phone now...
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 8. ( GIALAI_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  trong khai (25-06-2011)

 9. #5
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  flash full 5220 ok
  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 40 Device detected!
  read info... - Ok

  Check FlashFiles, Please, wait...

  Files Set for Flashing :
  MCU : rm411__07.23.mcusw
  PPM : rm411__07.23.ppm_mr
  CNT : rm411__07.23.image_ctv_india_blue
  Flashing phone now...
  Check files done...
  -> SWversion check skipped : Manual mode selected
  Backup CRT308 data...
  CRT308 Backup Created...
  Getting product info...
  RAP_BOOT: 0803000302010000
  RAP_PUBLIC: 1810010D9BB358500C903F4B095F45D924FDEE24
  CMT_ROOTKEY: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  RAP_PAPUBKEY: D93826B23E9B093BE4DD7304FBAA6778996AE60B
  Checking CNT sector PN<>FL
  PN CNT sector : 128 kb
  ConvertImage: Processing rm411__07.23.image_ctv_india_blue
  ConvertImage: Page Size is 128K, no need convert
  Error on content convert
  Loader len: 307008, CHK: C0CE
  ADL -> Sending loader...
  Update Server code succesfully sent to phone!
  TIME : Boot time : 00:00:04
  Reopening the connection...
  Waiting for response: 30
  Waiting for response: 29
  ADL -> [2nd] changing...
  ADL Server confirm flashmode!
  ADL : Check data
  ADL : Data accepted
  ADL : ASIC CMT select Ok
  ===Flashing [MCU]===
  Erase : Processing rm411__07.23.mcusw
  Found 6 areas to erase
  Erasing area 0x00000000 - 0x000006BF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x000006C0 - 0x0001FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00040000 - 0x000BFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x000C0000 - 0x0013FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x00140000 - 0x0137FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x01380000 - 0x0151FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:02:36
  Write : Processing rm411__07.23.mcusw
  Total 1289 [1289/0/0] blocks to write, writing...
  CMT : Writing Hash CERT [NOLO]
  CMT : Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT : Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT : Writing Hash CERT [UPDAPP]
  CMT : Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT : Writing Hash CERT [MCUSW]
  TIME : Write time : 00:01:05
  MCU Write done
  ===Flashing [PPM]===
  Erase : Processing rm411__07.23.ppm_mr
  Found 1 areas to erase
  Erasing area 0x01520000 - 0x01DBFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:01:06
  Write : Processing rm411__07.23.ppm_mr
  Total 461 [461/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:22
  PPM Write done
  ===Flashing [CNT]===
  Erase : Processing rm411__07.23.image_ctv_india_blue
  Found 2 areas to erase
  Erasing area 0x01DC0000 - 0x0215FFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  Erasing area 0x02160000 - 0x03FBFFFF, NOR, CMT
  Result: 0000
  TIME : Erase time : 00:05:37
  Write : Processing rm411__07.23.image_ctv_india_blue
  Total 648 [648/0/0] blocks to write, writing...
  TIME : Write time : 00:00:31
  CNT Write done
  ADL : End flashing

  Flashing done!
  Total flash time : 00:11:21
  Reboot phone now...

  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia 5220 XpressMusic
  Software Info: V 07.23 17-07-09 RM-411 (c) Nokia
  IMEI: 356840021127906
  PPM version : V 07.23 17-07-09 RM-411 (c) Nokia MR
  Product code: 0576023
  Checking...
  SimLock status : SimLock is Ok
  Security status : Security is Ok
  Read Info Done!
  Settings After Flash Defaults...
  FullFactorySet...OK!
  ProductTuneSet...OK!
  SwUpgradeSet...OK!
  Checking User Certificates...
  Total - 0 certs
  Uploading certificates...
  Writen 21 certs!
  Set phone to Normal mode...
  AfterFlash operations done...
  Done!

  Elapsed: 00:12:21

  Connect phone on selected interface...
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 10. ( GIALAI_GSM ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!

  MT BOX (29-06-2011), trong khai (25-06-2011)

 11. #6
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  FLASH 1280 RM647 OK

  [IMG][/IMG]


  Core version : 1.17 , Rev : 2.3

  Selected FlashSettings : Manual
  Files Set for Flashing :
  MCU : rm647_03.600
  PPM : rm647_03.60mr
  CNT : rm6470_nai03.60mr

  Infineon flashing...
  Booting phone now....
  Sync Ok , A2
  CPU ID : XGOLD , A200341100
  Boot Ok , 01
  PBL : SE0_091125 F11
  Algo Ok , 01
  SBL mode Ok
  SBL : Default_RAM_Bootloader
  EPP CFG [Bering]...
  FLASH ID : 0020000000C08800
  FLASH ID : ST, M58WR064
  Boot Done!

  ===Flashing [MCU]===
  File : rm647_03.600
  Image : hw_b2_rm647_r03.600.fls
  Cert block found, sending....
  Cert sent
  Found 3 region(s)
  Processing Region 1/3
  Erase , Start : 0x00800000 , Len : 0x00210000
  Erasing, wait ...
  Erase done
  Write , Start : 0x00800000 , Len : 0x00210000
  Flashing , wait ...
  Region flash done
  Processing Region 2/3
  Erase , Start : 0x00C60000 , Len : 0x001E8840
  Erasing, wait ...
  Erase done
  Write , Start : 0x00C60000 , Len : 0x001E8840
  Flashing , wait ...
  Region flash done
  Processing Region 3/3
  Erase , Start : 0x00FFC000 , Len : 0x00000040
  Erasing, wait ...
  Erase done
  Write , Start : 0x00FFC000 , Len : 0x00000040
  Flashing , wait ...
  Region flash done
  Check : 4445
  ===Flashing [PPM]===
  File : rm647_03.60mr
  Image : hw_b2_rm647_003.60mr.fls
  Cert block found, sending....
  Cert sent
  Found 1 region(s)
  Processing Region 1/1
  Erase , Start : 0x00210000 , Len : 0x00118700
  Erasing, wait ...
  Erase done
  Write , Start : 0x00210000 , Len : 0x00118700
  Flashing , wait ...
  Region flash done
  Check : 5870
  ===Flashing [CNT]===
  File : rm6470_nai03.60mr
  Image : hw_b2_rm6470_nai03.60mr.fls
  Cert block found, sending....
  Cert sent
  Found 1 region(s)
  Processing Region 1/1
  Erase , Start : 0x00EB0000 , Len : 0x0004C5C0
  Erasing, wait ...
  Erase done
  Write , Start : 0x00EB0000 , Len : 0x0004C5C0
  Flashing , wait ...
  Region flash done
  Check : 86E6

  Flashing done, rebooting...
  -> Infineon info : Do FullFactory Sets after flashing
  Flashing Done!

  Init Service mode... Wait...

  Afterflash settings...
  SW ver : V 03.60
  01-04-10
  RM-647
  (c) Nokia
  IMEI : 355351041056712
  PCode : 0592248
  Settings After Flash Defaults...
  FullFactorySet...OK!
  ProductTuneSet...OK!
  SwUpgradeSet...OK!
  All done!

  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 40 Device detected!
  read info... - Ok
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 12. #7
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  flash N95 RM159 Ok by BEST

  card found: S/N 104C:0118
  registered to: HTFONE_KRONGPA

  DLL not found...
  Connect phone on selected interface...

  UFS S/N 91UATUBT boot - Ok

  Connect phone on selected interface...

  Core version : 1.18 , Rev : 3.0

  Selected FlashSettings :
  Files Set for Flashing :
  MCU : RM-159_35.0.002_PR.C0R
  PPM : RM-159_35.0.002_PR.v18
  PPM2 : RM159_31.0.002_039_U01_uda.fpsx
  Check FlashFiles, Please, wait...
  -> SWversion check skipped : Dead mode selected

  Backup enabled, Will read Certificates now...
  Setting FlashMode
  FlashMode set Ok

  1st boot Ok, C0

  APE part info :
  APE ASICID : 24200705
  APE MODE ID : 00
  APE PUB ID : 595CE5A2EB727A58EFC800B9AE8D8245C706A754
  APE R_HASH : BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24

  CMT part info :
  CMT ASICID : 000000010000022600010006400C192101011103
  CMT EM0 ID : 00000295
  CMT EM1 ID : 00000B22
  CMT PUB ID : 07A00118B85C00581A2F191A349EAF3AB899BC45
  CMT MODE ID : 00
  CMT R_HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  CMT ROM ID : F2C6EBADC86E6189

  CMT : Sending 2nd loader...
  Use : RAPIDOv11_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.37.1
  CMT Loader sent, Boot Ok
  MCU Configuration
  FLASHID : 00350001 , CMT , NOR
  CMT Flash ID : 00350001 < SPANSION => 72NS128N
  FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  FLASHID : 0000FFFF , CMT , MMC , EXT
  CMT Flash ID : 0000FFFF < Bad Flash Type , if MMC - It Ok
  Sending ALGO....
  Use : RAPIDOv11_algo.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.40.0
  CMT Algo sent
  CMT PAPUB : 129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC896F00
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  APE : Sending 2nd loader...
  Use : omap2420_m1_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.39.0
  APE Loader sent, Boot Ok
  FLASHID : 004000EC , APE , NAND
  APE Flash ID : 004000EC < SAMSUNG [SEC] => KAT00F00RA [NAND]
  ALGO : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 AL
  FLMCID : 00FFFF00000000
  Sending ALGO....
  Use : teflon_sam_nand_xsr151_m1.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.52.0
  APE Algo sent
  APE PAPUB : 129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC896E00
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  Boot Done!

  CMT : Read NPC certificate...
  Cert size : 30600 byte(s)
  IMEI : 354835014500384
  CMT : Read CCC certificate...
  Cert size : 30600 byte(s)
  CMT : Read HWC certificate...
  Cert size : 16384 byte(s)
  CMT : Read VARIANT certificate...
  Cert size : 16384 byte(s)
  APE : Read NPC certificate...
  Cert size : 8192 byte(s)
  IMEI : 354835014500384
  APE : Read CCC certificate...
  Cert size : 8192 byte(s)
  APE : Read HWC certificate...
  Cert size : 8192 byte(s)
  APE : Read VARIANT certificate...
  Cert size : 0 byte(s)
  Cert Read done!

  Init Service mode... Wait...

  Init Service Mode Failed!
  NPC Certificate saved...
  CCC Certificate saved...
  HWC Certificate saved...
  NPC Certificate saved... (APE)
  CCC Certificate saved... (APE)
  HWC Certificate saved... (APE)

  RPL saved : C:\Program Files\InfinityBox\BEST\Backup\Cert\354835014500384 _CRT.rpl

  Setting FlashMode
  FlashMode set Ok

  1st boot Ok, C0

  APE part info :
  APE ASICID : 24200705
  APE MODE ID : 00
  APE PUB ID : 595CE5A2EB727A58EFC800B9AE8D8245C706A754
  APE R_HASH : BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24

  CMT part info :
  CMT ASICID : 000000010000022600010006400C192101011103
  CMT EM0 ID : 00000295
  CMT EM1 ID : 00000B22
  CMT PUB ID : 07A00118B85C00581A2F191A349EAF3AB899BC45
  CMT MODE ID : 00
  CMT R_HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  CMT ROM ID : F2C6EBADC86E6189

  CMT : Sending 2nd loader...
  Use : RAPIDOv11_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.37.1
  CMT Loader sent, Boot Ok
  MCU Configuration
  FLASHID : 00350001 , CMT , NOR
  CMT Flash ID : 00350001 < SPANSION => 72NS128N
  FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  FLASHID : 0000FFFF , CMT , MMC , EXT
  CMT Flash ID : 0000FFFF < Bad Flash Type , if MMC - It Ok
  Sending ALGO....
  Use : RAPIDOv11_algo.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.40.0
  CMT Algo sent
  CMT PAPUB : 129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC896F00
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  APE : Sending 2nd loader...
  Use : omap2420_m1_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.39.0
  APE Loader sent, Boot Ok
  FLASHID : 004000EC , APE , NAND
  APE Flash ID : 004000EC < SAMSUNG [SEC] => KAT00F00RA [NAND]
  ALGO : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 AL
  FLMCID : 00FFFF00000000
  Sending ALGO....
  Use : teflon_sam_nand_xsr151_m1.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.52.0
  APE Algo sent
  APE PAPUB : 129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC896E00
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  Boot Done!

  Partitioning....
  Partitioning Ok...
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Erase : Processing RM-159_35.0.002_PR.C0R
  Found 3 areas to erase, erase group
  Asic : CMT , Sub : NOR
  CMT , NOR , Area : 0x00080000 - 0x007B1641
  CMT , NOR , Area : 0x00000000 - 0x0005FFFF
  CMT , NOR , Area : 0x00880000 - 0x00FDFFFF
  Using TimeOut : 7 min ( 430 sec )
  Erasing, wait.....
  CMT : Group erase Ok
  Found 8 areas to erase, erase group
  Asic : APE , Sub : NAND
  APE , NAND , Area : 0x00000200 - 0x0000AFFF
  APE , NAND , Area : 0x0000B800 - 0x000AFFFF
  APE , NAND , Area : 0x00000000 - 0x00000FFF
  APE , NAND , Area : 0x0000D800 - 0x0000E9FF
  APE , NAND , Area : 0x00080000 - 0x000BFFFF
  APE , NAND , Area : 0x000E0000 - 0x0045FFFF
  APE , NAND , Area : 0x004C0000 - 0x0073FFFF
  APE , NAND , Area : 0x00A40000 - 0x0633FFFF
  Erasing, wait.....
  APE : Group erase Ok
  TIME : Erase time : 00:00:36
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Write : Processing RM-159_35.0.002_PR.C0R
  CMT: Writing Hash CERT [NOLO]
  CMT: Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT: Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT: Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT: Writing Hash CERT [UPDAPP]
  CMT: Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT: Writing Hash CERT [MCUSW]
  APE: Writing Hash CERT [X-LOADER]
  APE: Writing Hash CERT [KEYS]
  APE: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  APE: Writing Hash CERT [X-LOADER]
  APE: Writing Hash CERT [KEYS]
  APE: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+XZIP]
  APE: Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  APE: Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+UPDAPP]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+CORE]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+ROFS]
  Total writen 428 blocks
  TIME : Write time : 00:06:27


  Partitioning....
  Partitioning Ok...
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Erase : Processing RM-159_35.0.002_PR.v18
  Found 1 areas to erase, erase group
  Asic : APE , Sub : NAND
  APE , NAND , Area : 0x04C40000 - 0x0633FFFF
  Erasing, wait.....
  APE : Group erase Ok
  TIME : Erase time : 00:00:00
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Write : Processing RM-159_35.0.002_PR.v18
  APE: Writing Hash CERT [SOS+ROFX]
  Total writen 54 blocks
  TIME : Write time : 00:00:53


  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Erase : Processing RM159_31.0.002_039_U01_uda.fpsx
  Found 1 areas to erase, erase group
  Asic : APE , Sub : NAND
  APE , NAND , Area : 0x06340000 - 0x0FA3FFFF
  Erasing, wait.....
  APE : Group erase Ok
  Erase CRTFL : SOS-USER
  APE : CRTFL erase Ok
  TIME : Erase time : 00:00:03
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Write : Processing RM159_31.0.002_039_U01_uda.fpsx
  Total writen 3032 blocks
  TIME : Write time : 00:06:08


  Init Service mode... Wait...

  Init Service mode Failed! Skip AfterFlash
  Connect phone on selected interface...

  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 13. ( GIALAI_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  MT BOX (29-06-2011)

 14. #8
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  flash 6303i RM638 Ok by BEST

  Core version : 1.18 , Rev : 3.0

  Selected FlashSettings :
  Check FlashFiles, Please, wait...

  Files Set for Flashing :
  MCU : rm638__06.61.mcusw
  PPM : rm638__06.61.ppm_v
  CNT : rm638__06.61.image_v_0594467_002
  Flashing phone now...
  Check files done...
  -> SWversion check skipped : Manual mode selected
  Backup CRT308 data...
  CRT308 Backup Created...
  Check communication with phone....
  ADL req restart
  Communication verify done... Preparing...
  Gathering phone info...
  Check communication with phone...
  Reboot....
  Connection opened successfully
  Waiting for communication response...
  [BB5 FLASH]: Bootrom Ok!
  ASIC ID: 000000010000022600000001020C192102054100
  EM0 ID: 00001040
  EM1 ID: 00001030
  PUBLIC ID: 28400109C8860E492043573E27F3D8A04771F63F
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 7B045400E1752022F9EB80B0DEA9C65D
  ROM ID: 67E82268F29CEA60
  Use RAP3Gv40_2nd.fg , Rev : 3.0 Ver : 11.4.0
  Processing RAWLOADER...
  FLIC : 003000EC
  Req : XSR 1.6
  Use RAP3Gv40_XSR17_alg.fg , Rev : 3.0 Ver : 11.4.0
  Boot Done!
  TIME : Boot time : 00:00:04
  Reopening the connection...
  Waiting for response: 30
  ADL: Check mode
  Select ASIC [C900]
  ADL: phone is in flash mode

  Backup enabled, will read all certificates...
  Reading NPC certificate...
  IMEI : 358302033769694
  Reading CCC certificate...
  Reading HWC certificate...
  Reading R&D certificate...
  Reading VARIANT certificate...
  Cert Read done!

  NPC Certificate saved...
  CCC Certificate saved...
  HWC Certificate saved...
  SimLock Data saved...
  SimLock Key saved...
  WMDRM_PD Data saved...

  RPL saved : C:\Program Files\InfinityBox\BEST\Backup\Cert\358302033769694 _2nd.rpl

  ===Flashing [MCU]===
  Erase : Processing rm638__06.61.mcusw
  Partitioning....
  Partitioning Ok...
  Erasing....
  Erasing Ok...
  TIME : Erase time : 00:00:00
  Write : Processing rm638__06.61.mcusw
  CMT: Writing Hash CERT [ADA]
  CMT: Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT: Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT: Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT: Writing Hash CERT [RAP3NAND]
  CMT: Writing Hash CERT [UPDAPP]
  CMT: Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT: Writing Hash CERT [MCUSW]
  CMT: Writing Hash CERT [MCUSW1]
  CMT: Writing Hash CERT [GENIO_INIT]
  CMT: Writing Hash CERT [ISA+DYNSW]
  Total writen 125 blocks
  TIME : Write time : 00:00:34
  MCU Write done
  ADL: Request programm status
  NAND status : 00000003 / 00000003 / 00000000

  ===Flashing [PPM]===
  Erase : Processing rm638__06.61.ppm_v
  Partitioning....
  Partitioning Ok...
  Erasing....
  Erasing Ok...
  TIME : Erase time : 00:00:00
  Write : Processing rm638__06.61.ppm_v
  Total writen 31 blocks
  TIME : Write time : 00:00:09
  PPM Write done
  ADL: Request programm status
  NAND status : 00000003 / 00000003 / 00000000

  ===Flashing [CNT]===
  Erase : Processing rm638__06.61.image_v_0594467_002
  Partitioning....
  Partitioning Ok...
  Erasing....
  Erasing Ok...
  TIME : Erase time : 00:00:01
  Write : Processing rm638__06.61.image_v_0594467_002
  Total writen 66 blocks
  TIME : Write time : 00:00:20
  CNT Write done
  ADL: Request programm status
  NAND status : 00000003 / 00000003 / 00000000

  ADL: Close_Session
  Content: 000300000000030000000300000000
  ADL: Reboot

  Flashing done!
  Total flash time : 00:01:07
  Reboot phone now...

  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia 6303i classic
  Software Info: V 06.61 08-02-10 RM-638 (c) Nokia
  IMEI: 358302033769694
  PPM version : V 06.61 08-02-10 RM-638 (c) Nokia V
  Product code: 0594434
  Checking...
  SimLock status : SimLock is Ok
  Security status : Security is Ok
  Read Info Done!
  Settings After Flash Defaults...
  FullFactorySet...OK!
  ProductTuneSet...OK!
  SwUpgradeSet...OK!
  Checking User Certificates...
  Total - 34 certs
  Data exist, skip certificate repair...
  AfterFlash operations done... Reconnect, wait...
  Done!

  Elapsed: 00:01:27
  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 40 Device detected!
  read info... - Ok

  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 15. ( GIALAI_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  MT BOX (29-06-2011)

 16. #9
  3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2008
  Địa điểm
  86 phan đình phùng quảng ngãi
  Tuổi
  37
  Bài viết
  1,473
  Cám ơn !!!
  197
  Thanked 705 Times in 324 Posts

  Mặc định X7 rm_707 full factory ok by best  card found: S/N 1927:0118
  registered to: 3g mobile

  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 60 Device detected!
  read info... - Ok

  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 60 Device detected!
  read info... - Ok

  Reading Phone Info....
  Connected phone - Nokia X7-00
  Software ver : V 92_11w15.4 17-05-11 RM-707 (c) Nokia
  IMEI : 356257048721142
  Ape Ver : 021.013
  APE Var : 021.013.00.01021.013.19.01021.013.C02.01
  APE ADSP: 256
  DSP Ver : 92_11w15
  APE Test: rm707_ENO_11w15v001_prd
  PPM :
  CNT :
  Product SN : M4H271579
  Product code : 059G565
  Base Prd.code: 059F8C6
  Module code : 0204661
  Long Prod.SN : 0
  Hardware info=======
  HWID : 1000
  Retu : 40
  Tahvo : 00
  Batery: 4051 mV
  Camera:
  CMT BT:
  APE BT: HCI Version 20 (rev. 64). LMP Version 44 (rev. 64). Manufacturer 2016.
  APE HW: 256
  LCDVer:
  RF ic :
  Lock info ===========
  IMEI : 356257048721142
  IMEI spNet : 3A 65 52 07 84 27 11 04
  IMEI svNet : 33 65 52 07 84 27 11 04 F9

  Conf key : 0000000000000000
  Provider key : 2440700000000000
  Provider : AT&T;U.S.A. (3650)
  Counters : Key 0 [3] , Fbus 0 [10]
  Blocks : 7

  LOCK STATUS :
  =============================
  BLK : 1
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 2
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 3
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 4
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 5
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 6
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 7
  Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  =============================
  LOCKS : All Open
  =============================
  CRT308 Backup Created

  User code : Crypted
  UserDataExLevel : Low [Gallery]

  Done!

  Resetting selected items...
  Check phone mode...
  Phone in Normal mode
  Seting Test mode... wait...
  Test mode set
  Settings Full Factory Defaults...
  Set OK!
  Settings User Data Defaults...
  Set OK!

  Elapsed: 00:00:29

  Phone disconected!

  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 60 Device detected!
  read info... - Ok

  Set phone in Normal mode...
  Restarting...
  Done!
  TRUNG TÂM BẢO HÀNH SỬA CHỮA DTDD
  3G MOBILE-86 PHAN ĐÌNH PHÙNG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
  CUNG CẤP TẤT CẢ DỊCH VỤ ĐTDD _TEL 0964 5252 79

 17. #10
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  fix camera 5130c by USB OK  Code:
  card found: S/N 104C:0118
  registered to: GIALAI_GSM
  
  Connect phone on selected interface...
  
  Phone found!
  Series 40 Device detected!
  read info... - Ok
  
  Reading Phone Info....
  Connected phone -  Nokia 5130c-2
  Software ver : V 07.91 29-10-09 RM-495 (c) Nokia      
  IMEI  :   359336035272512
  Ape Ver :   
  APE Var :   
  APE ADSP:   
  DSP Ver :    ICPR72_09w33
  APE Test:   
  PPM   :   V 07.91 29-10-09 RM-495 (c) Nokia       V
  CNT   :   Content: v_red V 07.91 29-10-09 RM-495 (c) Nokia       
  Product SN  :   DSH187293
  Product code :   0571957
  Base Prd.code:   0567772
  Module code :   0204024
  Long Prod.SN :   0
  Hardware info=======
  HWID : 1000
  Retu : 16
  Tahvo : 22
  Batery: 4094 mV
  Camera: 
  CMT BT: 2222-302
  APE BT: 
  APE HW: 
  LCDVer: SHARP
  RF ic : 
  Lock info ===========
  IMEI    : 359336035272512
  IMEI spNet : 3A 95 33 06 53 72 52 01 
  IMEI svNet : 33 95 33 06 53 72 52 41 F7 
  
  Conf key   : 0000000000000000
  Provider key : 2440700000000000
  Provider  : AT&T;U.S.A. (3650)
  Counters  : Key 0 [3] , Fbus 0 [10]
  Blocks   : 7
  
  LOCK STATUS :
  =============================
  BLK : 1
   Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 2
   Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 3
   Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 4
   Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 5
   Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 6
   Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  BLK : 7
   Lock1:Open Lock2:Open Lock3:Open Lock4:Open Lock5:Open
  =============================
  LOCKS : All Open
  =============================
  CRT308 Backup Created
  
  User Code : 12345
  MMC pwd : no any record found
  UserDataExLevel : Full [PhoneBook, Calendar, PWD, SMS, Gallery] 
  
  Done!
  
  Checking Camera Configuration...
  Check phone mode...
  Phone in Normal mode
  Seting Local mode... wait...
  Local mode set
  
  CAM1 HW : NIMMIIIIRRFF094B2F01
  CAM1 SW ver : 002014
  Updating Camera #1 Configuration...
  Upload done, checking...
  CAM1 SW ver : 002014
  Configuration Ok!
  
  Secondary Camera #2 configuration info not exist
  
  Done!
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

+ Trả lời bài viết
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. BB5 Easy Service Tool (BEST) Nokia Dongle new update
  By TUYHOAGSM™ in forum Infinity Box
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 09-06-2015, 14:08
 2. XIN GIÚP TOOL Nokia Best (BB5 Easy Service Tool Crack) MỚI NHÂT!
  By qthangmobile in forum Tool - Soft và phần mềm free!
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-03-2013, 19:49
 3. BB5 Easy Service Tool [BEST] Dongle
  By saigonmobile in forum GIỚI THIỆU THIẾT BỊ - CABLE - GIẢI PHÁP MỚI NHẤT
  Trả lời: 26
  Bài viết cuối: 11-09-2012, 12:49
 4. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-01-2012, 20:34
 5. Video hướng dẫn chạy BB5 Easy Service Tool (BEST) Nokia Dongle
  By HoangThong_hotrokythuat5 in forum BB5 Easy Service Tool (BEST) Nokia Dongle
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 27-09-2011, 09:41

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh