Các bạn có thể tham khảo tại đây http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=623750