em mới thay dây nguồn khác,ĐT hoạt động bình thường nhưng đóng nắp lại thì màn hình chính không tắt,màn hình ngoài cũng không lên,có a nào giúp với