Post: Chú ý : Toppic cần main khi anh em gặp sự cố .
User: QuocDat_mobile
Infraction: Post bài sai chỗ nhiều lần . Cần Màn hình có bài post màn hình nhé bạn
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
cần gấp màn hình mobistar S40 anh em ai có dư xin chia lại