trước đây mình có sài em này nhưng giờ chuyển qua iphone rồi, em này thường xuyên gặp lỗi các bác ah