các anh ơi júp em fát.em có con sl45 bị đứt chân mích ngầm mà o có sơ đồ.
có bác nào biết chân đó ăn ra đâu o chỉ em với.
em cảm ơn nhieu.