em mới thau con siemens sl45, rảnh ngồi gởi tin nhắn nhưng gởi đến những người trong danh bạ thì làm sao, tìm hoài không được, bấm hoài chẳng thấy, em còn gà mong mấy anh đã xài qua chỉ giúp