chào tất ca anh em trong hội mobile !
mình đang cần mua một bộ máy ép kính điện thoại , trên thị trường thấy có nhiều quá quá không biết lạo nao để chọn . với cung chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này .
Anh em ai có nhiều kinh nghiệm cho mình xin ý kiền về vài thương hiệu ổn định với
cả ơn tất cả anh em !
mình thấy bộ này anh em cho ý kiến với nha ( Bộ máy ép kính Fiona F16 SMC Ver 2018 )

https://uphinhnhanh.com/image/CUxya2