vào xem film 3gp là bị treo đứng máy. các huynh giúp với