* cũ người mới ta ae nào biết thì chém nhẹ thôi nhá

* dùng MediaTek Smart Tool của z3x lg.có thể chế cáp jr45 hàn rx,tx,gnd chạy hoặc dùng box china khác quét pinout sau đó mượn cổng chạy = MediaTek Smart Tool

* đây là log read* đây là log flash* đây là log factory reset + format (bay mã bv bay imei luôn)* đây là log repair imei


*mỗi tội ko unlock code trên tool như mấy box china khác.e mới test có cpu 6223 thôi.ae test các loại cpu khác rồi post log lên nhá.